Atlas Ruchu Rowerowego w Świdniku

Share Button

Niezmiernie cieszę się, że ukazała się pierwsza publikacja pn. „Atlas ruchu rowerowego w Świdniku”. Publikację wydaliśmy z pomocą UMCSu, Stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów, Urzędu Miasta Świdnik, Starostwa Powiatowego w Świdniku. Atlas powstał pod redakcją moją oraz Dagmary Kociuby. W opracowaniu Atlasu brali udział studenci z SKNP „SmartCity” UMCS Dominika Bielak, Ewa Głowacka, Rafał Fornal, Ewelina Kuchno, Magdalena Matejek, Dominika Mazur, Karolina Trykacz i Dorota Wolińska.

Jak powstał Atlas:

Atlas ruchu powstał na bazie wyników badań natężenia ruchu rowerowego, które realizowane są corocznie od 2013 roku przez stowarzyszenie Świdnik Miasto Dla Rowerów. Przy badaniach wspierają nas studenci z Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS „Smart City” i Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego. W początkowych latach angażowali się także reprezentanci Młodzieżowej Rady Miasta w Świdniku.

Jak zrodził się pomysł na badania:

W 2013 roku razem z Danielem Ciepłowskim, wpadliśmy na pomysł prowadzenia badań natężenia ruchu rowerowego. Skłoniło nas do tego spotkanie w Urzędzie Miasta Świdnik, w trakcie którego padło pytanie ilu mam rowerzystów w mieście? My jako grupa działająca na rzecz rozwoju ruchu rowerowego twierdziliśmy, że jest ich dużo. Natomiast urzędnicy uważali co innego, twierdzili, że rowerzystów w Świdniku jest mało.

Dużo, a może mało?

To było dla nas wyzwanie. Miesiąc po tym spotkaniu, we wrześniu 2013 r. przeprowadziliśmy pierwsze badania natężenia ruchu rowerowego. W początkowych latach 2013-2014, badania prowadzone były w 4 punktach. Natomiast od 2015 roku obserwacje prowadzone są w minimum 12 punktach. Pomiary ruchu rowerowego publikowane są na interaktywnej mapie i dostępne są na stronie https://mirl.info.pl/publications/pomiary_ruchu/

Idea:

Idea, która nam przyświecała gdy zaczynaliśmy badania w 2013 r. to wprowadzenie realnej alternatywy transportowej dla mieszkańców i mieszkanek. Ideą którą się też kierowaliśmy to poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy rowerem po mieście. Atlas ruchu wskazuje możliwości rozwiązania wielu problemów, które wiążą się z rozwojem ruchu rowerowego w mieście. Na podstawie wyników badań składaliśmy propozycje rozwoju lub modernizacji infrastruktury rowerowej. Propozycje poprawy bezpieczeństwa w Świdniku składamy od 7 lat. Część propozycji które składamy zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Prestiżowa nagroda im. J. Regulskiego

Badania które prowadzimy przez Świdnik Miasto Dla Rowerów wyróżniono oraz nagrodzono. Projekt „5 lat badań natężenia ruchu rowerowego w 40 tysięcznym mieście – Świdniku” zdobył prestiżową nagrodę główną im. Jerzego Regulskiego ustanowioną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii „Wiedza i upowszechnianie” w edycji 2017 r.

Nagrodę główna im. Jerzego Regulskiego ustanowioną przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii „Wiedza i upowszechnianie” w edycji 2017 r.
Od lewej dr Dagmara Kociuba, Maciej Lubaś, dr hab. Irena Pidek prof. nadzw., prezeska Studenckiego Koła Naukowego Planistów UMCS “Smart City”.

Współpraca z UMCS

Atlas który wydaliśmy jest również zwieńczeniem podpisanej w dniu 13 czerwca 2017 roku umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej a Stowarzyszeniem Świdnik Miasto Dla Rowerów. Reprezentantami instytucji byli dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. UMCS, oraz przez Prezeskę stowarzyszenia ŚMDR Klaudię Waryszak-Lubaś.

Prezeska Świdnik Miasto Dla Rowerów Klaudia Waryszak-Lubaś oraz Dziekan dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
Prezeska Świdnik Miasto Dla Rowerów Klaudia Waryszak-Lubaś oraz Dziekan dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

Wersje papierowe Atlasu Ruchu Rowerowego w Świdniku zostały współfinansowane przez UMCS, Urząd Miasta Świdnik oraz Starostwo Powiatowe w Świdniku.

Atlas ruchu dostępny jest w Bibliotece Wydziału UMCSu, a w wersji elektronicznej do ściągnięcia tutaj.

No Comments

Leave a Comment